Odontologi GU Wikia
Advertisement

Göteborgs Universitet - Tandläkarprogrammet

En wiki för studenterna på Institutionen för odontologi, Sahlgrenska.

Syftet med webbplatsen är att skapa en kunskapsdatabas för de elever som läser tandläkarprogrammet i Göteborg.

OBS: FANDOM har nyligen uppdaterat sin policy och nu måste man vara registrerad för att komma åt .pdf filer. Vissa anteckningar är i pdf format och om ni vill komma åt dem så måste ni alltså regga er. Gör detta och byt gärna även webbläsare till Google Chrome då den verkar fungera bäst med denna sida.

Gamla tentor kan hittas på:

www.tentamensarkiv.se

Sammanfattningar för (nästan) samtliga kurser för varje termin:

Unnamed

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

Termin 9

Termin 10

Vill du ha mer info gällande ämnena bettfysiologi, endodonti, kariologi, oral protetik, oral kirurgi eller parodontologi? Gå in här för att komma åt sammanfattningarna som ligger under Termin 9.

Vill du engagera dig i det som händer på Odontologen? Ta kontakt med OUR. Varenda kurs representeras av två kursrepresentanter men alla som läser på Tandläkar-, Tandhygienist- och Tandteknikerprogrammet har närvarorätt på Odontologiska utbildningsrådets möten. Är du intresserad av att bli ledamot och därigenom även få rösträtt på mötena, eller om du vill närvara på ett möte, mailar du en intresseanmälan till our@saks.gu.se

Du kan gå med i Odontologiska utbildningsrådets facebook-grupp även om du inte är kursrepresentant.

För er som gillar att använda flashcards i studiesyfte så kan vi rekommendera Anki. Läs mer.

Mental Dental på Youtube.

Tandläkarprogrammet

www.tentamensarkiv.se

Schema

TDL1 TDL2 TDL3 TDL4 TDL5 TDL6 TDL7 TDL8 TDL9 TDL10


Mötesprotokoll

Odontologiska utbildningsrådet

http://saks.gu.se/utbildning/rad/our


Utbildningskommittén för odontologi

https://odontology.gu.se/om-institutionen/utbildningskommittenodontologi/protokoll


Institutionsrådet

https://odontology.gu.se/om-institutionen/institutionsradet/protokoll

I-info

https://odontology.gu.se/om-institutionen/i-info


Utbildningsrådet

https://gubox.app.box.com/v/utbildningsradet


OdontSAM

https://gubox.app.box.com/v/odont-sam


SAKS Rådssammanträde

http://saks.gu.se/utbildning/rad

SAKS Fullmäktige

http://saks.gu.se/karen/Organisation/fullmaktige

Advertisement